De weg naar vrede is een lange. Het vredesproces in de postconflictgebieden is complex.

De uitvoering van de VN Resolutie 1325 is in dit proces cruciaal. Na meer dan 10 jaar, sinds het aannemen van deze resolutie door de VN VeiligheidsRaad, is de noodzaak van betrokken diaspora organisaties onverminderd actueel. Sinds 13 December 2013 hebben (bijna) 60 ondertekenaars Het Nationaal Actie Plan – NAP II dat loopt tot 2015 – ondertekend. Nederland is hiermee uniek in de wereld: in geen enkel ander land werkt de overheid met maatschappelijke organisaties samen en kent de problematiek zo’n brede steun.  Lees een verslag van deze dag.

In de bijeenkomst op 13 december werd een levendige discussie gevoerd. Stéphanie Mbanzendore van Stichting BWPD, logo.bwpdBurundian Women for Peace and Development, verwoordde de noodzaak van een actieve betrokkenheid van de diaspora vrouwen: “Men moet stoppen met huilen en beginnen om voor zichzelf op te komen. Als je nooit iets vraagt, zal je ook nooit iets krijgen. De rol van diaspora groepen is cruciaal: terugkeren naar je land van herkomst met een boodschap, laat zien dat je er nog steeds bent en opkomt voor je rechten. Oorlog zal nooit het laatste woord hebben”.      Lees de tekst van Stéphanie Mbanzendore.

logo.tosangana

Sinds de eerste ondertekening van het NAP programma werkt Juliette Doppenberg van Stichting Tosangana actief aan de voorlichting over de Resolutie 1325 in Nederland en in de Democratische Republiek Congo. Zij zet zich in voor de bewustwording van vrouwen hun rechten te kennen en op te eisen. Goed onderwijs is een voorwaarde voor de verbetering van de positie van vrouwen. Tosangana werkt hieraan in de DRC.   Lees: Tosangana 1325 Op weg naar 2015

logovondMekka Abdulgabar van Stichting Vrouwenorganisatie Nederland – Dafur voert een ambitieus programma uit in haar land van herkomst waarin zij kennis overdraagt over Resolutie 1325.  De methodiek van de training is een combinatie van overdracht van kennis en ervaring delen. 
Kennis van de mogelijkheden die de resolutie biedt voor de betrokkenheid van vrouwen bij het vredesproces. En kennis van de Sudanese wetgeving, van het gewoonterecht en van de Abuja en Doha vredes overeenkomsten. Onderdeel van de training zijn de onderwerpen poltiek leiderschap en hoe geweldloos te handelen in conflictsituaties. Lees het verslag NAPII implementatie Sudan

logo.moluksevrouwen

Farida van Bommel – Pattisahusiwa van de Molukse Vrouwen is actief in het programma 'Vrouwen als ‘changemakers’ voor vrede en veiligheid'. Sinds 2009 loopt het project “Capaciteitsopbouw Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken”, dat duurt tot en met 2015. Het doel is het vredesproces te verduurzamen door vrouwen te stimuleren maatschappelijk actief te worden. Vrouwen moeten zichtbaar worden en hun stem laten horen. Zij hebben een boodschap over te brengen op zowel politiek- en maatschappelijk niveau als op zorg- en onderwijsniveau. Vrouwen hebben een verhaal te vertellen. Door hun manier van communiceren zorgen ze ervoor dat agressie uit de communicatie verdwijnt: geweldloos communiceren. Zie ook Project Vrouwen voor Vrede op de Molukken

 

icon facebookicon twitter

Samen sterk!

Conflicten zijn veelal hardnekkig. Vrouwen ervaren de gevolgen daarvan het meest. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dringt er op aan lokale vrouwen een positie te geven bij vredesinitiatieven. Mensenrechten van vrouwen en meisjes moeten worden gerespecteerd. MWPN werkt samen met migranten- en vluchtelingenvrouwen aan de aanvaarding wereldwijd en de uitvoering van R 1325.

 

 

  • Laatste Nieuws

    • Programma “Religie draagt vrouwelijk leiderschap” van het platform Vrouwen en Duurzame VredeZondag 15 september 2013 12.30 uur-18.00 uur Kontakt der Kontinenten Soesterberg. Met bijdragen van Esther Mombo professor aan de St. Paul’s universiteit in Limuru, Kenia, lees verder
    • Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede (VDV) heeft het initiatief genomen tot een nieuw project: Vrede, Religie en vrouwelijk leiderschap,  (Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap op het gebied van Vrede en Verzoening). Lees verder  • Onze sponsors

  • Nieuwsbrief